เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว   [ 15 ตุลาคม 2557 ]
รายละเอียดเอกสาร
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th