เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง ถนน คสล. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ณ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย   [ 06 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 34.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ณ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th