เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เลียบลำเหมืองพญาบ้านสรร หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง   [ 02 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th