เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด ณ ม.2   [ 19 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th