เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ม.7   [ 19 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศประกวดราคา  โครงการปรับปรุงผิวทาง แบบOverlay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 325.00 เมตร ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th