เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด ณ ม.2   [ 23 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด ณ ม.2 บ้านสันปูเลย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th