เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบOverlay ม.7   [ 23 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบOverlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ สายทางบ้านยั้งปวน - สันทราย ม.7 บ้านสันทราย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th