เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ม.2 (3 จุด)   [ 07 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอย 4 ซอย 10 และซอย 18 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th