เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง ศาลาประกอบพิธีทางศาสนา คสล. ม.5   [ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนาคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 หลัง ณ หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th