เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ม.8   [ 08 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว (ยาว 7.00 เมตร)
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th