เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ ม.1   [ 24 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู  พร้อมฝาปิด ณ ถนนสายสันปูเลย - หนองแก๋ว หมู่ที่ 1 บ้านละโว้
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th