เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ถ.สายเลียบคลองชลประทาน บ้านสันปูเลย-บ้านบวก   [ 20 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th