เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี   [ 11 สิงหาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th