เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6000ซีซีแบบอัดท้าย   [ 28 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th