เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. พร้อมระบบสูบน้ำดี ณ ประปาหมู่บ้04 มกราคม 2562
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ณ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย06 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ม.206 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซอยประปาหมู่บ้02 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ริมถนนสายแม่ขัก-หนองตอง ช่วงบ้านเหมืองง่า หมู่02 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เลียบลำเหมืองพญาบ้านสรร หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง02 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ม.808 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. ม.608 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด ณ ม.2 (ครั้งที่ 2)08 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบOverlay ม.723 เมษายน 2561
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด ณ ม.223 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ม.719 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด ณ ม.219 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจร ม.7 (ครั้งที่ 2)12 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. พร้อมวางท่อ ม.421 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลาง ศาลาประกอบพิธีทางศาสนา คสล. ม.519 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจร ม.719 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง-รถบรรทุก ดีเซล ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู12 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ ม.124 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง-รถบรรทุก (ดีเซล)ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ4ประตู ครั้งที่ 417 พฤศจิกายน 2560

 [1]  2  3  4  5 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th