เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี   โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลหนองแก๋ว ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อให้แก่โครงการดังกล่าว  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่    30 กันยายน 2561

 27 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th