เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับมอบวุฒิบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในปีการศึกษา
วันที่ 11 เม.ย. 61  นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ไตรแก้ว รองนายกเทศมนตรี  และนางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนมอบวุฒิบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th