เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับผู้ตรวจจากกระทรวงหมาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.แบบตัวยูลำเหมืององน
วันที่ 24 เมษายน วยู  ผู้ตรวจจากกระทรวงหมาดไทย  เข้าสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.แบบตัวยูลำเหมืององนก  งบประมาณ 1,700,000 บาท  ที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้เสนอโครงการผ่านทางอำเภอหางดง
 24 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th