เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับสรงน้ำพระธาตุวัดศรีสุพรรณ์ ประจำปี 2561
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีสุพรรณ์ โดยทางนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงานเทศบาลร่วมในพิธีดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลหนองแก๋วสนับสนุนงบประมาณในการสรงน้ำพระธาตุจำนวนเงิน 40,000 บาท
 31 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th