เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว
วันที่ 31  มีนาคม 2561  นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว
 03 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th