เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับวิ่งฮอมบุญครั้งที่ 2 เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดงเจียงใหม่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋วพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงาน และประชาชนตำบลหนองแก๋วเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งฮอมบุญครั้งที่ 2 เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดงเจียงใหม่ เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหางดง
 10 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th