เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับพนักงานดีเด่นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี 2561  เนื่องในในวันท้องถิ่นไทย
 19 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th