เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋วลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
 18 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th