เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประกาศ เรื่องจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 22 รายการ

 16 มิถุนายน 2560    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th