เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประชุมสภา อบต.หนองแก๋ว สมัยสามัญที่ 2/2556
สภา อบต.หนองแก๋ว จะมีการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดอบต.หนองแก๋ว โทร 0-5344-3062 ต่อ 16-17 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 30 พฤษภาคม 2556
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th