เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ

สามารถโทรแจ้งได้ที่
หมายเลข 0-5348-3400  หรือ 1669
 01 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th