เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ


กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้าย (วิสาหกิจชุมชน)
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้าย   หมู่ที่  8   ตำบลหนองแก๋ว   อำเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่   มีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูปหลายชนิด  ได้แก่   กระเป๋า,เสื้อผ้าฝ้าย   สนใจสามารถสั่งจองได้   คุณบุญจู    อดทน   โทรศัพท์  0-8975-86184   หรือ  งานพัฒนาชุมชน   เทศบาลตำบลหนองแก๋ว   โทรศัพท์   0-5344-3062  ต่อ  16

 19 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th