เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ


กลุ่มอาชีพสานเข่ง
   กลุ่มอาชีพสานเข่ง   บ้านสันปูเลย  หมู่ที่  2  ตำบลหนองแก๋ว  อำเภอหางดง  จังหวัเชียงใหม่   ได้ผลิตสานเข่งเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป    สนใจสามารถโทรศัพท์สั่งจองได้  0-5344-3062  ต่อ  16   งานพัฒนาชุมชน   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว

 19 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th