เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ


ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่และเสื่ออ่อน
   กลุ่มจักสานไม้ใผ่และเสื่ออ่อน ตั้งอยู่ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้รับ OTOP ระดับ 4  ดาว   มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  เช่น   กระเป๋าเงิน, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ, ถาดรอง,กล่องทิชชู่ , เสื้ออ่อน    สนใจสั่งซื่้อสินค้าติดต่อคุณพรรณี อินต๊ะรัตน์ โทร 053-441080, 053-483173, 089-6352240  หรือ งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  โทรศัพท์  0-5344-3062  ต่อ  16

 10 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th