เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
63.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี20 พฤศจิกายน 2558
62.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 220 พฤศจิกายน 2558
61.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาติ2920 พฤศจิกายน 2558
60.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำข20 พฤศจิกายน 2558
59.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 พฤศจิกายน 2558
58.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 พฤศจิกายน 2558
57.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนอ20 พฤศจิกายน 2558
56.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนอ20 พฤศจิกายน 2558
55.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 พฤศจิกายน 2558
54.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
53.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแ20 พฤศจิกายน 2558
52.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ%2Fพนักงานส่วนท้องถิ่น20 พฤศจิกายน 2558
51.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)20 พฤศจิกายน 2558
50.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น20 พฤศจิกายน 2558
49.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ20 พฤศจิกายน 2558
48.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกค20 พฤศจิกายน 2558
47.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อง20 พฤศจิกายน 2558
46.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรา20 พฤศจิกายน 2558
45.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้อ20 พฤศจิกายน 2558
44.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 พฤศจิกายน 2558

 [1]  2  3  4    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th