เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 256113 พฤศจิกายน 2561
ติดตามการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน13 พฤศจิกายน 2561
test18 มิถุนายน 2561
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256030 ตุลาคม 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 256030 ตุลาคม 2560
ข้อมูลงบการเงินลงเว็บ กุมภาพันธ์ 255929 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 255931 มีนาคม 2558
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 255930 เมษายน 2559
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 255931 พฤษภาคม 2559
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 255930 มิถุนายน 2559
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 255931 กรกฎาคม 2559
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 255931 สิงหาคม 2559
งบการเงินประจำเดือนกันยายน 255930 กันยายน 2559
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 255930 กันยายน 2559
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2560)31 ตุลาคม 2559
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 255930 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 255931 ธันวาคม 2559
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 256031 มกราคม 2560
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 255931 มกราคม 2559
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 255831 ธันวาคม 2558

 [1]  2  3  4  5    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th