เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 255328 มิถุนายน 2554
ผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 255328 มิถุนายน 2554
แสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนประจำปีงบประมาณ 255228 มิถุนายน 2554
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255228 มิถุนายน 2554
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 255128 มิถุนายน 2554
รายงานสรุปเงินฝากและรายจ่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น28 มิถุนายน 2554
รายงานรายได้อบต.หนองแก๋ว งวดที่ 128 มิถุนายน 2554
รายงานผลการดำเนินงานรอบ3เดือน ปีงบประมาณ 255128 มิถุนายน 2554
งบรับ-จ่ายประจำเดือน พ.ค. 255128 มิถุนายน 2554
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 255128 มิถุนายน 2554
แสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนประจำปีงบประมาณ 255128 มิถุนายน 2554
รายงานรายรับ-รายจ่าย25 พฤษภาคม 2554
รายงานรายได้25 พฤษภาคม 2554
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3เดือน (ปี2554)25 พฤษภาคม 2554
รายงานเงินสะสมปี 255425 พฤษภาคม 2554
งบทดลอง ปี 255425 พฤษภาคม 2554

     1  2  3  4  [5] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th