เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ

รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 255506 กรกฎาคม 2555
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 255508 มิถุนายน 2555
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 255508 พฤษภาคม 2555
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 255510 เมษายน 2555
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 255508 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 255409 มกราคม 2555
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 255408 ธันวาคม 2554
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 255408 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินประจำปี 255412 ตุลาคม 2554
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน (เมษายน 2554 - มิถุนายน 2554)13 กรกฎาคม 2554
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 255413 กรกฎาคม 2554
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 255413 กรกฎาคม 2554
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 255328 มิถุนายน 2554
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม28 มิถุนายน 2554
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 255328 มิถุนายน 2554
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 255328 มิถุนายน 2554
ผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 255328 มิถุนายน 2554
แสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนประจำปีงบประมาณ 255228 มิถุนายน 2554
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255228 มิถุนายน 2554
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 255128 มิถุนายน 2554

     1  2  3  [4]  5    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th