เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

 ชื่อ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549  [ 28 มิถุนายน 2554 ]
ประเภท เทศบัญญัติ
รายละเอียด


ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th