เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

 ชื่อ : พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 11 กรกฎาคม 2559 ]
ประเภท การจัดการองค์ความรู้
รายละเอียด


ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th