เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

 ชื่อ : ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 01 ตุลาคม 2558 ]
ประเภท แผนจัดหาพัสดุ
รายละเอียด


ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th