เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

 ชื่อ : 60.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำข  [ 20 พฤศจิกายน 2558 ]
ประเภท คู่มือประชาชน
รายละเอียด 60.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29


ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th