เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง
วันนี้ นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงาน ได้ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /Admin Ratchaneewan

 
21 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th