เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
งานซ่อมแซมถนน
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หมู่ 8 บ้านหนองแก๋ว ปากซอยเชื่อมกับถนน หางดง-ท่าขี้เหล็ก จุดที่ 2 หมู่ 8 บ้านหนองแก๋ว ซอย 1 และจุดที่ 3 หน้าโรงเรียนบ้านสันทราย หมู่ 7 บ้านสันทราย

 
25 มิถุนายน 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th