เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
นายอำเภอตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ได้เข้าตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลหนองแก๋ว เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

 
17 มกราคม 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th