เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
วันเทศบาล 24 เมษายน 2561
วันที่  24 เมษายน 2561  เนื่องใน"วันเทศบาล"    เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประธานแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ได้มอบของตักบาตรบางส่วนเพื่อนำไปเป็นมอบให้แก่แก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วงบ่ายมีการออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมเก้าอี้พาสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 20 คน

 
24 เมษายน 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th