เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธีในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยนายเจริญ โนภีระนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านส่งนักกีฬาและร่วมเชียร์ ในวันดังกล่าว

 
27 กุมภาพันธ์ 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th