เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดด้านมาตรฐาน

 
11 เมษายน 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th