เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
เชิญชวนปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ทางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี

 
05 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th