เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการส่งหนูน้อยสู่อ้อมอกแม่
ศพด.เทศบาลหนองแก๋วได้ส่งนักเรียนและผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งหนูน้อยสู่อ้อมอกแม่และจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองตอง

มีการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น
จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1.ภาพฉีกปะ
2.ระบายสี
3.นิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ 4.การผลิตสื่อนวัตกรรม

ผลการแข่งขัน
ศพด.เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลชมเชยการประกวดภาพฉีกปะ
2.รางวัลชมเชยการแสดงนิทรรศการ
3.รางวัลชมเชยการประกวดสื่อนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้


 
30 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th