เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
กิจกรรมรณรงค์ล้างห้องน้ำสาธารณะก่อนวันสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ล้างห้องน้ำสาธารณะก่อนวันสงกรานต์ นำโดย นายศุภวัตร วิริยะรักษ์สันติ และนายประสิทธิ์ ไตรแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่

 
12 เมษายน 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th