เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 
13 เมษายน 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th