เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดสอาดกุญชร (บ้านบวก)
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และนายขันคำ ไชยคำมูล ประธานสภา ฯ พร้อมด้วยรองนายก ฯ สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดสอาดกุญชร (บ้านบวก)

 
09 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th