เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.รุ่น 1)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.รุ่น 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน และสมาชิก อปพร.ในสังกัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

 
28 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th