เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลหนองแก๋ว
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ ผู้ดูแลผู้พิการ และ อสม. ตำบลหนองแก๋ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลหนองแก๋ว ในวันที่ 31 พค - 1 มิย 59

 
03 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th